Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Opini Musri Nauli: Ulama Jambi (11)

 


Musri Nauli 

Tidak dapat dipungkiri, menyebutkan Tuan Guru Haji Ahmad Fakir” dapat dilihat didalam karya Disertasi DARMADI SALEH yang berjudul HAJI AHMAD FAQIR AL–KERINCI SUMBANGAN DAN PEMIKIRANYA DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI KERINCI – JAMBI - INDONESIA”. 

Sebagaimana dijelaskan oleh  DARMADI SALEH,  TUAN GURU HAJI AHMAD FAKIR bernama Haji Ahmad bin Haji Bagindo Sutan yang dilahirkan pada tahun 1902 di Koto Tuo, Pulau Tengah, Kerinci.

Gelaran “Faqir” dan “ Tuan Guru” yang diberikan kepada beliau adalah bukti  kedalaman ilmunya.

Sedangkan nama “Tuan Guru Haji Ahmad Faqir al-Kirinci” dapat ditemukan didalam Nama ini termaktub dalam ijazah atau sijil pengajian beliau dalam silsilah Tarekat Naqsabandiyyah. 

Yang diterima beliau daripada gurunya Syeikh Mukhtar Al- Ṭārid al-Batawi atau lebih dikenal dengan nama Syeikh Bogor di Mekah. Ijazah ini  dikeluarkan pada tahun 1349 H /1928 M 

Sebelumnya, Tuan Guru Haji Ahmad Faqir al-Kirinci berguru dengan Tuan guru Haji Ismail. Tuan guru Haji Ismail pernah memimpin perlawanan dengan Belanda 1901-1906 m. Perlawanan ini kemudian menyebabkan Pulau Tengah kemudian menjadi lautan api.  

Selain berguru kepada Tuan guru Haji Ismail juga berguru kepada ulama lain. Seperti Tengku Abu, Haji Ahmad Koto Dian yang mendapat pendidikan agama melalui guru-guru yang berasal dari Fattani ketika merantau ke Kedah. 

Setelah menuntut di Mekah selama lebih kurang sepuluh tahun, beliau kembali semula ke Kerinci pada tahun 1936. Beliau memulai dakwah dengan cara menghidupkan surau dan masjid. Sekaligus menempatkan sebagai pusat segala aktivis Pendidikan keagamaan. 

Didalam pengajarannya, Tuan Guru Haji Ahmad Faqir al-Kirinci mengajarkan ilmu tauhid. Terutama sifat dua puluh menggunakan teks Matn al-Sanūsī.  Kitab yang dikarang oleh Imam Muhammad Yusuf al- Sanusi . 

Dengan titik tekan kepada hakikat pengenalan diri manusia hingga sampai kepada pengenalan Tuhan sebagai Pencipta Yang Maha Sempurna. 

Menurutnya, guru yang mengajar bukan hanya memindahkan ilmu, tetapi juga membentuk watak, karakter dan keperibadian murid. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut, masyarakat awam harus mengikuti kepada guru yang memiliki fahaman “Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah”, berakidah yang jelas, berilmu serta sentiasa meningkatkan ilmu, memiliki jiwa yang ikhlas, dan bersikap baik kepada para pelajar. 

Kegiatan pengajaran pendidikan Islam ini terus dijalankan dalam masyarakat Kerinci. Pada tahun 1953 M, beliau pergi ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk menemui sahabatnya sewaktu belajar di Mekah. Bernama Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli dan Syeikh Muhammad Jamil Jaho, untuk membicarakan tentang perkembangan pengajian anak didiknya di Kerinci yang semakin berkembang.

Sekembalinya beliau dari Bukit Tinggi, beliau mendirikan Sekolah Tarbiyyah Islamiyyah, cabang  Madrasah Tarbiyyah Islamiyyah Bukit Tinggi.

Syeikh Muhammad Jamil Jaho telah dilantik sebagai Kepala Sekolah (Guru Besar). Tuan Guru Haji Ahmad Faqir al-Kirinci kemudian dilantik sebagai tenaga pengajar. Kemudian dibantu oleh tenaga pengajar yang lain seperti Tuan  Guru Haji Ahmad Koto Dian, dan Haji Tengku Abu 

Setelah Syeikh Muhammad Jamil Jaho tidak kuat lagi untuk berulang ke Kerinci dari Bukit Tinggi, 

Tuan Guru Haji Ahmad Faqir al-Kirinci kemudian dilantik menjadi Kepala Sekolah (Guru Besar) tahun 1953 M. Termasuk juga mengeluarkan Sijil Tanda Tamat Belajar bagi murid-murid. 

Setelah itu, tamatannya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi diluar Kerinci. Seperti Sekolah Agama Tawalib Padang Panjang dan Tarbiyyatul Islamiyyah di Bukit Tinggi,  SumateraBarat. 

Selain itu sumbangan terbesar bagi perkembangan islam di Kerinci adalah menjadikan Pulau Tengah sebagai  pusat pendidikan agama  yang unggul  di Kerinci. Bahkan Pendidikan agama juga diajarkan di berbagai tempat. Seperti di surau – surau dan masjid. 

Namun juga Beliau juga memperkenalkan amalan Ratib Samman.

Peristiwa di atas adalah membuktikan sebahagian daripada sumbangan Haji Ahmad Faqir dalam bidang perkembangan Islam di Kerinci yang juga membayangkan corak atau pola pemikiran beliau dalam menangani isu-isu masyarakat. 

Advokat Tinggal di Jambi